SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia SpożywcówWitamy w Sopocie

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW w SOPOCIE

Tuż po wyzwoleniu, wraz z napływającą ludnością, pojawili się w Sopocie pionierzy organizacji życia gospodarczego i społecznego w formach spółdzielczych. Zainicjowane przez nich związki stanowiły fundamenty rozwoju spółdzielczości w Naszym Mieście w kolejnych dziesięcioleciach. Dzisiejsza "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców jest ekonomicznym, prawnym i kulturowym spadkobiercą i kontynuatorem dorobku pokoleń powojennych entuzjastów spółdzielczego gospodarowania. Jako wiarygodną datę jej powstania uważa się  17 czerwca 1945 r.  – dzień wpisania przez Sąd Rejonowy w Gdańsku do Rejestru Handlowego Nr 26 Spółdzielni Spożywców, która w trzy lata później przyjęła nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

Powojenny wieloletni entuzjazm tworzenia nowych warunków życia na popiołach spalonego kurortu zaowocował w latach 80-tych:
 • umasowieniem członkowstwa Spółdzielni  /osiągnęło 12 tysięcy osób /
 • zapewnieniem  / w okresie sezonu letniego /ponad 2 tysięcy miejsc pracy
 • rozbudową sieci społemowskich placówek handlowych, gastronomicznych, produkcyjnych, usługowych i rekreacyjno-oświatowych /łącznie ponad 200 placówek /
 • stworzeniem bazy lokalowo-technicznej dzięki  samodzielnym inwestycjom własnym, współudziałowi w inwestycjach wspólnych i zakupowi gotowych obiektów.

Z respektem odnosimy się do tych dokonań żywiąc przekonanie, iż stały za nimi a raczej przed nimi wysiłek,  wyrzeczenia i oddanie całych generacji spółdzielców. Trud tworzenia uwypukla świadomość, iż spółdzielczość zawsze była macoszym dzieckiem realnego socjalizmu.

Spoglądając w przeszłość widzimy również socjalistyczną barierę wypaczającą ideę spółdzielczości. W imię zwiększenia kontroli państwa nad II-gim sektorem, w 1966 r. utworzone zostały molochy  - wojewódzkie spółdzielnie Spożywców.

PSS w Sopocie straciła osobowość prawną, stała się Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Gdańsku, ze wszystkimi następstwami tego faktu.

Kierunkowe światło zmieniło się  w 1982 r. Dostrzegli je sopoccy społemowcy. Odtworzyli samodzielną Spółdzielnię, która wkrótce wyrosła na największe handlowo-gastronomiczne przedsiębiorstwo w Sopocie.

W latach  1990 - 92, w ramach polityki nieskrępowanej prywatyzacji, pozbawiono Spółdzielnię możliwości dalszego użytkowania większości lokali będących własnością komunalną. Koszty tej restrukturyzacji "SPOŁEM" odczuwa do chwili obecnej.

Po uporządkowaniu w okresie 1995 - 1996 r. spraw majątkowych Spółdzielnia ponownie nakreśliła sobie  na linię  postępu. Krocząc tą drogą:
 • wykupiła 1 lokal od developera, działkę gruntu pod zabudow oraz 5 obiektów handlowo-gastronomicznych /wraz z gruntami/ od Miasta
 • modyfikuje do potrzeb oferty: handlową, gastronomiczną i lokalową,
 • przekształca placówki "SPOŁEM" w sklepy przyjaznej Klientom usługi handlowej / friendly shops /
  - udziela 3% bonifikat od zakupów na ogólnodostępną Kartę Klienta
    "SPOŁEM"
  - organizuje różnorodne akcje promocyjne sprzedawanych towarów
  - realizuje we wszystkich placówkach kupony towarowe Sodexho Pass Polska, Wasza Żywieniowa, Bonus Systems, SPOŁEM
  - dostarcza do domów Klientów zwiększone zakupy
  - przyjmuje i realizuje telefoniczne zamówienia towarów
  - świadczy taktowne i kompetentne doradztwo handlowe
  - dokonuje wypłat gotówkowych z kont osobistych /cash back/
  - akceptuje płatności za zakupy kartami płatniczymi
  - przyjmuje płatności za rachunki domowe w systemie Moje Rachunki
  - eksploatuje program lojalnościowy /no limits/  własnej konstrukcji
 • współpracuje z władzami Miasta w realizacji programu rewitalizacji Sopotu i przywrócenia Mu standardów architektonicznych oraz funkcjonalnych europejskiego centrum wypoczynkowo-uzdrowiskowego
 • prowadzi zajęcia kulturalno-oświatowe dla osób trzeciego wieku, aktywizuje i integruje spółdzielcze środowisko, udziela różnorodnej pomocy charytatywnej
 • zabiega o szeroką akceptację i zakrzewienie idei spółdzielczej w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Działania te pozyskały spore uznanie Klientów. Wydano ponad 700 Kart Klienta "SPOŁEM". Rok 2008 był kolejnym, w którym  udzielono  znaczącej kwoty bonifikat od zakupów i usług  na  Kartę.
Zachowano aktyw członkowski  / 165 członków /.

Zadania stojące przed nim i zespołem pracowniczym pozostają ogromne. Musimy znaleźć pozytywne odpowiedzi na pytania:
Jaki użytek zrobimy z wywalczonej wolności gospodarczej?
Co  przekażemy kontynuatorom działalności ze społemowskiej sztafety?

Doświadczenia zawodowe i społeczne sopockich spółdzielców pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość i materializować zamierzenia rozwojowe.